Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
19:23
Czasem trzeba pocałować stado żab, żeby trafić na księcia. Tylko ile tych żab naprawdę trzeba pocałować, żeby trafił się książę. Albo jakiś lord chociaż? No i czy to na pewno będzie męski arystokrata, a nie jakaś utajona ropucha? Bo ropuchy mają to do siebie, że się świetnie kamuflują.
— Olga Rudnicka - Do trzech razy Natalie
Reposted frommy-little-world my-little-world viacytaty cytaty
19:22

Zrób to zanim będziesz gotów, gdyż nigdy nie będziesz gotów jeśli będziesz czekać.

— Les Brown
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty
19:21
Wśród całej niepewności jutra i wszystkiego wokół byłem pewien, że pod wierzchnią warstwą swoich przywar ludzie pragną być dobrzy i pragną być kochani, a większość ich wad, to po prostu próby odnalezienia skróconej drogi do miłości. 
— Wojciech Sumliński
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viacytaty cytaty
19:18
Dzisiaj kocham Cię jeszcze bardziej niż wczoraj, a nie możesz sobie nawet wyobrazić, jak bardzo kochałem Cię wczoraj.
— Listy pisane miłością
Reposted frombeatkazz beatkazz viacytaty cytaty
13:42
Water does not resist. Water flows. When you plunge your hand into it, all you feel is a caress. Water is not a solid wall, it will not stop you. But water always goes where it wants to go, and nothing in the end can stand against it. Water is patient. Dripping water wears away a stone. Remember that, my child. Remember you are half water. If you can’t go through an obstacle, go around it. Water does.
— Margaret Atwood, The Penelopiad
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
13:23
Bo ja jestem zawsze rozdarty na dwoje albo na troje, i nie mogę ze sobą spokojnie żyć. Kłócę się więc bez przerwy z samym sobą, zarzucam sobie najgorsze rzeczy i samego siebie wzywam do złożenia drobiazgowych wyjaśnień w wielkich i małych sprawach. Widzicie zatem, że nawet sam ze sobą nie mogę dojść do zgody.
— Bronisław Świderski
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
13:23
1271 b8ce 390

freemindfreebody:

baerials:

best-of-imgur:

Such a majestic creature

Pbbbttttt

perfect camouflage.

Reposted fromdominik dominik viaaynis aynis
13:22
7339 53b9 390
mieć w życiu jakiś cel.
Reposted fromitgirl itgirl viaaynis aynis
13:21
Jest bo­wiem kil­ka od­mian ciszy: naj­lep­sza jest ta, która za­pada z wy­boru człowieka, a nie prze­ciw niemu. 
— D. Terakowska
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaquotes quotes
22:45
Prawda boli tylko raz
Kłamstwo za każdym razem kiedy je wspominamy.
Reposted frommahidevran mahidevran viacytaty cytaty
22:45
Ludzie to są kurwa głupi. Codziennie się człowieku zastanawiam, jak ludzie mogą być tacy kurwa głupi.
— James Frey
Reposted frommahidevran mahidevran viacytaty cytaty
22:44
Głównym problemem osób cierpiących na borderline jest to, że nie wiedzą, kim są. Prezentują różne obrazy siebie. Raz zachowują się kompetentnie, myślimy: „o! to ktoś kto umie to i to!”. Ale innym razem ten ktoś, tego samego nie umie. Jego kompetencje zależą od nastroju, od kontekstu, są ulotne, łatwo się gubią...
— Borderline, czyli osobowość z pogranicza
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viacytaty cytaty
22:43
A to nie tak prosto wstać, gdy nie wiadomo, gdzie pójść.
— Wiesław Myśliwski - „Kamień na kamieniu”
22:42
...nikt nie patrzał na mnie z taką niechęcią, z jaką ja sam na siebie patrzałem.
— Szczepan Twardoch: "Wieczny Grunwald"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
22:41
Sny przychodzą z przeszłości. Nie z przyszłości. Nie mogą cię zniewolić. To ty musisz je zniewolić. 
— Haruki Murakam: "Ślepa wierzba i śpiąca kobieta"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
22:34
Może ja poprostu należę do pewnego świata, który nie jest wcale całością świata?
— żulczyk
Reposted fromsfeter sfeter viacytaty cytaty
23:07
Ma cichy, łagodny głos kogoś, kto przeprasza wszystkich za wszystko przez całe swoje życie.
— żulczyk
Reposted fromsfeter sfeter viacytaty cytaty
10:29
Drwi z blizn, kto nigdy nie doświadczył ran.
— ,,Romeo i Julia''
Reposted fromaynis aynis
10:29
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej. 
— Charles Bukowski
Reposted fromfelicka felicka viacytaty cytaty
10:29
6016 4dc7 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl